Tuxedo Rental Stores in Minneapolis, MN

Store Name Address City State ZIP Phone Website
Boutique Y Regalos Anahi 417 E Lake St Minneapolis MN 55408 612-824-3900
Jennifers Regalos 2929 4th Ave S Minneapolis MN 55408 612-998-5554
Magali's Creaciones/Bridal/Quinceañera 329 E Lake St Minneapolis MN 55408 612-722-5580